Redigeren analyses arbeidsdeskundig bureau

Tekstschrijver regie wia-scopie

Opdrachtgever: Arbeidsdeskundig bureau AdXpert

Datum: september 2018

 

Uitdaging

Opdrachtgever is een arbeidsdeskundige bij AdXpert. In die functie voert hij een analyse uit ten behoeve van een WIA-scopie. Drie in totaal. In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter en het Burgerlijk Wetboek is de werkgever verantwoordelijk voor inkomen en re-integratieactiviteiten gedurende de eerste twee jaar arbeidsongeschiktheid. Een WIA-scopie brengt de belastbaarheid van de zieke werknemer in kaart.
Deze drie rapporten moeten er (ook) taaltechnisch verzorgd uitzien voor de opdrachtgever de verschillende rapporten naar de werkgever en het UWV stuurt.

 

Aanpak

Ik redigeer de verschillende WIA-scopieën nauwkeurig. Daarbij let ik op (werkwoord)spelling, grammatica en stijl. Ook de informatie in de voettekst vergeet ik niet. Ik let op herhalingen, foutieve zinsconstructies en onduidelijke zinnen. Verder let ik erop dat woorden, termen, namen en terugkerende zinsdelen e.d. op de juiste manier én consequent hetzelfde worden geschreven.

 

Resultaat

Een taalkundig verzorgd rapport dat prettig leest en inhoudelijk eenduidig en duidelijk is.

 

Vaardigheden

,

Gepubliceerd op

9 juli 2020