Klantrapport FCC

,

Uitdaging

De opdrachtgever, Facility Cost Control, heeft binnenkort een gesprek met een aspirant klant waarmee al langer contacten zijn, maar tot nu toe nog geen contract. Dit gesprek zou wel eens de doorbraak kunnen betekenen. Daarom wil de opdrachtgever een informatieve tekst die duidelijkheid moet geven over het aanbod van FCC en drempels moet wegnemen tijdens het gesprek met de klant. De tekst bestaat al, maar moet worden nagekeken op spelling, grammatica en leesbaarheid. De opmaak van de tekst moet prettig en overzichtelijk zijn.

 

Aanpak

De eerste stap is een gesprek met de opdrachtgever om de uitdaging en de achtergronden te leren kennen. Wat houdt zijn dienst in, wie is zijn doelgroep en welke weg is bewandeld met deze aspirant-klant. Wat is het doel van het gesprek met deze klant. Daarnaast wil ik weten wat de functie van de tekst (rapport) is.
Ik let bij de regie op de spelling, de grammatica, de opbouw van de tekst, uniformiteit in woordgebruik, duidelijk en toegankelijk taalgebruik en een overzichtelijke vormgeving. Het rapport moet prettig leesbaar zijn en een geheel worden, zowel in tekst als in uitstraling.

 

Resultaat

Het resultaat is een rapport dat krachtig weergeeft wat de opdrachtgever te bieden heeft. Uiteraard in foutloos Nederlands. De tekst is door de opmaak van identieke kopjes, uitlijning en opsommingen overzichtelijker geworden. Het rapport geeft in duidelijke en grammaticaal juiste bewoordingen weer wat opdrachtgever voor zijn klant kan betekenen en welke voordelen dat biedt.

 

“Goed nieuws: we starten er (mede) dankzij jouw vakwerk in maart!”

Vaardigheden

,

Gepubliceerd op

15 mei 2020